PUUR Kanoverhuur Valkenswaard

De Malpie

Natuurgebied De Malpie

Natuurgebied en recreatiegebied De Malpie is gelegen in de gemeente Valkenswaard, net onder Eindhoven. Dit groene natuurreservaat in Zuid-Oost Brabant bestaat uit twee delen. De Malpiebeemden die tussen Borkel en Schaft en Valkenswaard ca. 217 hectare in beslag nemen en de Malpiebossen van ca. 400 hectare waarvan ongeveer 120 hectare aan heide en vennen, welbekend en geliefd als wandel- en fietsroute.

Het bos was ooit een productiebos voor de mijnbouw. Men gebruikte het hout voor de schachten en om te stutten. Gedurende de tijd heeft het een natuurlijk karakter gekregen in de vorm van een loofbos. Inheemse boomsoorten zoals eiken en berken komen in de plaats van Douglassparren. Dood hout blijft liggen om insecten aan te trekken. De fauna heeft zich dan ook verrijkt. Vleermuizen zoals de Grootoor en Franjestaart, spechten als de Grote Bonte en Groene Specht hebben hun habitat gevonden.

Brug Venbergse Watermolen

Heidegebied en Groot Malpieven

De meeste bekendheid geniet het natuurgebied dankzij de grote heide, een van de laatste heidegebieden van Noord-Brabant en de talrijke vennen zoals de grotere varianten als het Molenven, Pastoorven, Wasven, Vaarven en het Groot Malpieven. De eerste twee zijn waarschijnlijk ooit bedoeld als visvijvers. Bijzondere plantensoorten die we tegen kunnen komen zijn o.a. de vleesetende Zonnedauw, Moeraswolfsklauw en in de maand augustus bloeit de zeldzame Klokjesgentiaan.

Het dierenleven is tevens rijk aanwezig op de Malpie. Denk hierbij onder andere aan de levendbarende hagedis, Phegeavlinder, het Gentiaanblauwtje, de Pad en de Heikikker. Vogels als de Roerdomp, Blauwborst, Havik, Waterral, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Kuifmees, Kruisbek, Wielewaal, IJsvogel en spechten zoals bijvoorbeeld de Zwarte Specht.

Entree De Malpie

Andere vennen hebben een natuurlijke ontstaansgeschiedenis omdat ze zijn ontwikkeld tot stroomdalvennen in contact met het Dommeldal dat in de buurt is gelokaliseerd; rivier de Dommel stroomt dwars door De Malpie. In de buurt van het Groot Malpieven, dat compleet is gerenoveerd, zijn zandverstuivingen te zien en veel vennen worden bevolkt door Kokmeeuwen.

Vakantiepark De Kempervennen (Center Parcs) ligt nabij (ten Noord-Westen). Aan de noordzijde is evenzo de Venbergse Watermolen te vinden. Deze is vaak het eindpunt voor kanovaren over de Dommel. PUUR Kanoverhuur Valkenswaard heeft er een meldpunt. Deze rivier stroomt tussen de heide en de Malpiebeemden door. Deze bestaan uit gras moerasbosjes en moeras. Het beekdal, dat de meest zanderige bodem afwisselt met venige en lemige plekken, is een fraaie en vloeiende overgang naar de lagergelegen dekzanden van de eigenlijke Malpie. Overige recreatie: er loopt een fietspad dat uitkomt in Borkel en Schaft en er zijn wandelroutes over de heide en door de bossen.

Natuurgebied De Malpie Valkenswaard

Aantal ha aan bos, heide en vennen...

400