PUUR Kanoverhuur Valkenswaard

Rivier de Dommel

Dommeldal en Beekdal

Rivier de Dommel start als een beek en wordt langzamerhand stroomafwaarts een rivier van kleine omvang. De oorsprong van de Dommel ligt in Belgie. Het regen- en grondwater van de Donderslagse Heide welt en vult moerassen, vennen, kreken, sloten en stroomt omlaag naar totdat het de Maastrichtse Heide heeft bereikt. Op deze plek vormt zich een beek. Kanovaren over de Dommel is een activiteit die op bepaalde stukken in het kano-seizoen veel wordt beoefend.

Heel vroeger was rivier de Dommel belangrijk. Er is sprake dat er in de Romeinse tijd op werd gevaren en men vermoed dat de rivier ook sneller stroomde en dieper was dan nu het geval is. Dat veranderde toen de mens zich met de rivier ging bemoeien en de bossen op de oevers omkapte om die vervolgens om te vormen tot hooiweides. Omstreeks 1450 was men hiermee klaar en in de tijd daarna kwam er meer zand in de Dommel terecht waardoor stroomversnellingen ontstonden en de rivier aan het meanderen sloeg. Vanwege de watermolens was er regelmatig sprake van een overstroming. Om de wateroverlast aan te pakken werd in 1863 Waterschap De Dommel opgericht. Helaas werden er in de twintigste eeuw veel doornhagen weggehaald om dat men vond dat prikkeldraad minder onderhoud vergde en sneller te plaatsen was. Door de verstedelijking en toename van de landbouw kwam er meer mest en verontreiniging in het water. In de loop van de tijd kwamen en initiatieven voor waterzuiveringsinstallaties.

Keersop en Laaglandbeek

De Dommel is in totaal 120 kilometer lang. Hiervan stroomt zo'n 35 kilometer door Belgisch Limburgs en ca. 85 kilometer op Nederlands grondgebied, door de provincie Noord-Brabant. Borkel en Schaft is de eerste Nederlandse passage. In het Heike te Dommelen komt de Keersop in de Dommel uit en verderop ook de Run, de Tongelreep, Gender, Beerze en de Reusel. In Den Bosch komt de Dommel samen met rivier de Aa en gaan verder als de Dieze die stroomafwaarts uitmondt in de Maas. De Dommel is te omschrijven als een laaglandbeek lopend door een brede dalen met een onregelmatige stroomsnelheid.

Deels kronkelt de Dommel nog in oude bochten (vooral tussen Eindhoven en Boxtel) over zandgronden van de Kempen en de Meierij. Plaatsen als Borkel en Schaft, Valkenswaard, Son, St.-Oedenrode, Liempde, Boxtel, St.-Michiels en Den Bosch worden aangedaan door de vele liters water en met een gemiddelde snelheid van 0,5 tot 1 meter per seconde. Er is weleens uitgerekend dat er elke dag gemiddeld 524616836 liter water op een punt passeert. Op en naast de oevers zijn nog een groot aantal oorspronkelijkheden te vinden: watermolens, visvijvers, vloeivelden, oude landschappen. Zo ook de Venbergse Watermolen, gelegen aan de rand van natuurgebied De Malpie.

Rivier de Dommel bij Borkel en Schaft
Kanoen op de Dommel
Oevers rivier de Dommel

Per dag passeert (liter)...

524620800